Lidmaatschap

How to join us

U kunt op twee manieren lid worden van ACIP:
In ons onderkomen: Le Bastion, tegenover de kerk in Le Bugue, Rue Bastière 5bis vindt u inschrijfformulieren op een tafel met bijbehorende enveloppes. Op de bovenste, grote, dikke spijl van de trap vindt u vervolgens de bruine brievenbus voor leden. Deponeer daarin de enveloppe met het ingevulde inschrijfformulier en een cheque of contant geld. Per bank overmaken kan ook: vraag aan Paul de IBAN-code.

U kunt ook hier het betreffende formulier downloaden. Graag voldoende gefrankeerd en voorzien van een cheque of contant geld, opsturen naar:

Mandy Williamson Mandy Williamson – Membership Secretary
Le Pradal, 24250 Domme

Mail: membership@acip24.com


 
 

De contributie:

Voor een vol jaar (1 oktober tot 30 september) € 25,00 per persoon.
Bij het lid worden in een ‘gebroken seizoen’:
van 1 oktober tot 31 maart…………€ 25,00
van 1 april tot 30 juni…………………€ 12,50
van 1 juli tot 30 september….€ 25,00 (U bent dan lid tot 30 september van het volgende jaar)

Deelname aan alle groepsactiviteiten zijn gratis. Hou er rekening mee dat alle ACIP groepleiders/leraren vrijwilligers zijn. Ondanks onze inspanningen kunnen er periodes zijn tijdens welke activiteiten stop gezet moeten worden of omdat er een wachtlijst is om aan een bepaalde groep deel te nemen. Contributie wordt niet terugbetaald.

Opmerking:
Soms nemen we foto’s voor onze website van leden die zich amuseren gedurende één van onze activiteiten. Als je er bezwaar tegen hebt, dat je foto wordt gebruikt, maak dat dan duidelijk.

Reacties zijn gesloten.