English Beginner Plus

Deze cursus is voor diegenen die al een basis kennis van het Engels hebben – zoals begroetingen, getallen, kleuren: zelfstandige- en bijvoeglijke naamwoorden die dagelijks gebruikt worden. Dit is voor leden met beperkte grammatica die moeite hebben met spreken of converseren en hun Engels willen verbeteren.

Wie heeft baat bij deze cursus?
Deze cursus is voor leden die een Beginners cursus Engels hebben gevolgd of wat Engels hebben geleerd en meer vertrouwen willen krijgen of de basiskennis willen ophalen. ACIP Engelse cursus onderwijzers werken samen om u het best te helpen met het verbeteren van uw Engels.

Wat behelst de cursus?
 Woordgebruik in alledaagse gesprekken
 Beginners cursus uitbreiden
 Vertrouwen en begrip krijgen tijdens dagelijkse gesprekken
 Gramatica verbeteren
 Voorbereiden op de cursus voortgezette Engelse conversatie

Wie is cursus leider?
Kareen Smoke is engelstalig opgevoed in de Verenigde Staten en heeft ervaring met het opleiden van volwassenen wiens Engels een tweede taal is of die al redelijk vloeind Engels spreken. Zij heeft twaalf jaar in Azie gewoond alvorens zich in de Dordogne te vestigen.

Hoe kan ik mij inschrijven?
Om een succesvolle cursus te organiseren is er een maximum gesteld van 10 personen. Stuur een email aan kareen.smoke@gmail.com voor details en om in te schrijven.

Groepleider: Kareen Smoke
Mail: kareen.smoke@gmail.com
Locatie: Le Bastion
Frequentie: Op Dinsdag (start september)
Tijd: 14.00 – 15.30pm

Reacties zijn gesloten.