Lidmaatschap

How to join us

U kunt op twee manieren lid worden van ACIP:
In ons onderkomen: Le Bastion, tegenover de kerk in Le Bugue, Rue Bastière 5bis vindt u inschrijfformulieren op een tafel met bijbehorende enveloppes. Op de bovenste, grote, dikke spijl van de trap vindt u vervolgens de bruine brievenbus voor leden.


Deponeer daarin de enveloppe met het ingevulde inschrijfformulier en een cheque of contant geld. Per bank overmaken kan ook: vraag aan Julie de IBAN-code.

U kunt ook hier het betreffende formulier downloaden. Graag voldoende gefrankeerd en voorzien van een cheque of contant geld, opsturen naar:

Julie Healey Julie Healey – Membership Secretary
La Cabane, 24620 Tursac

Mail: membership@acip24.com

De contributie:

Volledig jaar (1 januari – 31 december) 25 €
Alleen voor het eerste jaar van deelname:
Tussen 1 oktober en 31 december – 25 € lidmaatschap verlengd tot 31 december van het volgende jaar.

Deelname aan alle groepsactiviteiten zijn gratis. Hou er rekening mee dat alle ACIP groepleiders/leraren vrijwilligers zijn. Ondanks onze inspanningen kunnen er periodes zijn tijdens welke activiteiten stop gezet moeten worden of omdat er een wachtlijst is om aan een bepaalde groep deel te nemen. Contributie wordt niet terugbetaald.

Opmerking:
Soms nemen we foto’s voor onze website van leden die zich amuseren gedurende één van onze activiteiten. Als je er bezwaar tegen hebt, dat je foto wordt gebruikt, maak dat dan duidelijk.

Reacties zijn gesloten.